Giriş Yap
Giriş Yap - Üye Ol
ÜRÜNLER
  Otomobil Markaları
  OTOMOBİNİZİ SEÇTİNİZ
  Sadece seçili olan otomobilin yedek parçalarını görüntüleyebilirsiniz. Farklı bir otomobil için yedek parça arıyorsanız veya genel bir arama yapmak istiyorsanız, Aracı Değiştir butonuna tıklayınız.
  OTOMOBİNİZİ SEÇTİNİZ
  Bu aramada sadece aracı için yedek parçaları görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz otomobil seçiminizi tamamlayarak tekrar arama yapabilir veya Temizle butonunu kullanarak aramanızı genelleştirebilirsiniz.
  SONUÇ BULUNAMADI
  aramasıyla ilgili herhangi birşey bulamadık.
  Dilerseniz aradığınız yedek parçalar için listenizi doldurabilir, fiyat teklifi alabilirsiniz.
  PARÇA TEKLİFİ AL Whatsapp Destek Müşteri Hizmetleri
  OTOMOBİLİNİZİ SEÇİN
  Otomobilinizi Seçin
  Otomobilinizi seçerek aradığınız yedek parçayı daha hızlı bulabilirsiniz
  ÜRÜNLER
   SONUÇ BULUNAMADI
   aramasıyla ilgili herhangi birşey bulamadık. Dilerseniz aradığınız yedek parçalar için listenizi doldurabilir, fiyat teklifi alabilirsiniz.
   PARÇA TEKLİFİ AL
   için parça ara
   Sadece seçili olan otomobilin yedek parçalarını görüntüleyebilirsiniz. Farklı bir otomobil için yedek parça arıyorsanız veya genel bir arama yapmak istiyorsanız, Aracı Değiştir butonuna tıklayınız.
   için parça ara
   Bu aramada sadece aracı için yedek parçaları görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz otomobil seçiminizi tamamlayarak tekrar arama yapabilir veya Temizle butonunu kullanarak aramanızı genelleştirebilirsiniz.
   Otomobilinizi Seçin

   Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

   Parça Ofisi Otomotiv Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Parça Ofisi" veya "Şirket")

   Parça Ofisi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler çerçevesinde verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veriye sahip olan ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni ("Aydınlatma Metni") oluşturduk.

   İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK'lar hakkında ayrıntılı bilgilere Çerez Politikası bölümünden ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni'nde açıklanmaktadır.

   Aydınlatma Metni, Parça Ofisi tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirketimiz uygun görüldüğü taktirde bu metinde değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni'nin kişisel verilerin korunması adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   Şirketimizin nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, siparişlerin teslim edilme işlemi, tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, fatura tanzim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde elektronik iletilerin gönderilmesi, yetkili kurum veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, faaliyetlerinin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim programının planlanması ve icrası, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

   Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

   Siz müşterilerimizin çevrimiçi veya basılı formlar aracılığıyla bizlere sunduğu kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, uyruk, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanım sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları), finans bilgileriniz (kredi kartı bilgileri), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, şifre bilgileri, bağlantı zamanı gibi trafik verileri) ile internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki lokasyon verileriniz işlenecektir.

   Kişisel Verilerin Aktarımı

   Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı, şirketimizce hizmet / destek/ danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi / yurtdışı / uluslararası kamu özel kurum ve kuruluşlar, şirketimizin danışmanları veya çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği, zorunlu tuttuğu kişi ve kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

   Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilir.

   Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

   KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

   Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

   Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

   Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

   1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

   2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirilir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

   3. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanununun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün (30) içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan Doğan Haklarınız

   KVKK 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme,
   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
   Whatsapp Destek